محمدجعفر منتظری

محمدجعفر منتظری
نام: محمدجعفر منتظری
نام انگلیسی: Mohammad Jafar Montazeri
نوع فعالیت: دادستان - قاضی - رئیس - معاون - مشاور - روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: بهمن 1327 ش قم ایران
ت ت ت: 1368 ق - 1949 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 19 بهمن 1398, 18:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص