محمدجعفر منتظری

محمدجعفر منتظری
نام: محمدجعفر منتظری
نام انگلیسی: Mohammad Jafar Montazeri
نوع فعالیت: دادستان - قاضی - روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: بهمن 1327 ش قم قم ایران
ت ت ت: 1368 ق - 1949 م


محمدجعفر منتظری در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 مهر 1399, 07:41
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص