راهنمای علائم اختصاری

علائم به کار رفته در سایت رنگین کمان

علامت سوال (؟): در مقابل برخی از بخشهای مطالب، علامت سوال نشانه این است که در آینده این موارد بعد از تحقیق؛ گردآوری و کامل خواهند شد.

علامت سوال (؟) بعد از سال: این علامت سوال بلافاصله بعد از عدد سال به معنای این است که مشخص نیست سال، هجری شمسی است یا هجری قمری و یا میلادی.

علامت ش بعد از سال: به معنای "هجری شمسی" است.

علامت ق بعد از سال: به معنای "هجری قمری" است.

علامت م بعد از سال: به معنای "میلادی" است.

علامت ق م بعد از سال: به معنای "قبل از میلاد مسیح" است.

علامت + لینک شده در انتهای خط: (به خصوص در انتهای بخشهای "تاریخ و محل وفات" و "محل دفن") به معنای هدایت به صفحه ای از سایت است که خبر مربوط به آن واقعه را می توان به طور کامل، در آنجا مشاهده کرد.

علامت ت ت ت: به معنای "تقارن تاریخ تولد" با سالهای دیگر. (در حال حاضر هجری شمسی - هجری قمری - میلادی)

علامت ت ت و: به معنای "تقارن تاریخ وفات" با سالهای دیگر. (در حال حاضر هجری شمسی - هجری قمری - میلادی)

علامت ت ت ر: به معنای "تقارن تاریخ رویداد" با سالهای دیگر. (در حال حاضر هجری شمسی - هجری قمری - میلادی)

علامت ن ق: به معنای "نام قبلی" است که با نام یک زبان دیگر ترکیب میشود. مانند: ن ق انگلیسی


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 13:45
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت