راهنمای علائم اختصاری

علائم به کار رفته در سایت رنگین کمان

علامت سوال (؟): در مقابل برخی از بخشهای مطالب، علامت سوال نشانه این است که در آینده این موارد بعد از تحقیق؛ گردآوری و کامل خواهند شد.

علامت سوال (؟) بعد از سال: این علامت سوال بلافاصله بعد از عدد سال به معنای این است که مشخص نیست سال، هجری شمسی است یا هجری قمری و یا میلادی.

علامت ش بعد از سال: به معنای "هجری شمسی" است.

علامت ق بعد از سال: به معنای "هجری قمری" است.

علامت م بعد از سال: به معنای "میلادی" است.

علامت ق م بعد از سال: به معنای "قبل از میلاد مسیح" است.

علامت + لینک شده در انتهای خط: (به خصوص در انتهای بخشهای "تاریخ و محل وفات" و "محل دفن") به معنای هدایت به صفحه ای از سایت است که خبر مربوط به آن واقعه را می توان به طور کامل، در آنجا مشاهده کرد.

علامت ت ت ت: به معنای "تقارن تاریخ تولد" با سالهای دیگر. (در حال حاضر هجری شمسی - هجری قمری - میلادی)

علامت ت ت و: به معنای "تقارن تاریخ وفات" با سالهای دیگر. (در حال حاضر هجری شمسی - هجری قمری - میلادی)

علامت ت ت ر: به معنای "تقارن تاریخ رویداد" با سالهای دیگر. (در حال حاضر هجری شمسی - هجری قمری - میلادی)

علامت ن ق: به معنای "نام قبلی" است که با نام یک زبان دیگر ترکیب میشود. مانند: ن ق انگلیسی

علامت ن ش د: به معنای "نوشته شده توسط علی اکبر دهخدا" و در مقابل لغت نامه دهخدا استفاده میشود.

علامت ن ن د: به معنای "نوشته نشده توسط علی اکبر دهخدا" و در مقابل لغت نامه دهخدا استفاده میشود. بعد از درگذشت علی اکبر دهخدا، لغات همچنان به لغت نامه اضافه میشود. این لغات ممکن است کاملا جدید باشند و دهخدا از آنان نام نبرده باشد. و یا اینکه ممکن است لغاتی باشند که دهخدا در لغت نامه نام برده است اما این اضافات با تلفظ مشابه (و یا حتی همان تلفظ) و به معانی دیگر (و یا حتی همان معانی) صورت گرفته است.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 تیر 1399, 19:19
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت