تانیا فخری

تانیا فخری
نام: تانیا فخری
نام عربی: تانيا فخري
نام انگلیسی: Tania Fakhry
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: بیروت بیروت لبنان
ت ت ت: 1993 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 30 شهریور 1399, 19:45
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص