اسماعیل پوررضا (2)

اسماعیل پوررضا

موارد همنام دیگر اسماعیل پوررضا

نام: اسماعیل پوررضا
نام انگلیسی: Esmail Pour Reza - Esmail Poor Reza
نوع فعالیت: امام جمعه - روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


امام جمعه
امام جمعه موقت رشت 1395 ش
امام جمعه موقت رشت 1396 ش
امام جمعه موقت رشت 1397 ش


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 30 تیر 1399, 17:43
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص