شراره درشتی

شراره درشتی
نام: شراره درشتی
نام انگلیسی: Sharareh Darashti
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1354 ش قائمشهر ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
بله برون (1382)
شاخه گلی برای عروس (1383)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 تیر 1399, 18:46
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص