گورستان جله کران

گورستان جله کران
نام: گورستان جله کران - گورستان جله گران
نام انگلیسی: Jolehkaran Cemetery
سال ساخت: ؟
قدمت: ؟
کشور: روستای جله کران نمین اردبیل ایران


نقشه گوگل روستای جله کران


گورستان جله کران در کنار روستای جله کران قرار دارد. روستای جله گران در شرق شهر نمین واقع شده است.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 11 فروردین 1399, 15:49
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن