گورستان جله کران

گورستان جله کران
نام: گورستان جله کران - گورستان جله گران
نام انگلیسی: Jolehkaran Cemetery
سال ساخت: ؟
قدمت: ؟
کشور: روستای جله کران نمین اردبیل ایراننقشه گوگل روستای جله کران


گورستان جله کران در کنار روستای جله کران قرار دارد. روستای جله گران در شرق شهر نمین واقع شده است.


موارد همنام


گورستان جله کران در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 12 تیر 1399, 12:16
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن