تولسی گابارد

تولسی گابارد
نام: تولسی گابارد - تولسی گبرد
نام انگلیسی: Tulsi Gabbard
نوع فعالیت: نماینده مجلس - نماینده شورای شهر - فرمانده - نظامی - موج سوار - مربی
مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
تاریخ و محل تولد: 12 آوریل 1981 م روستای للوآلوا ساموآی آمریکا
ت ت ت: 23 فروردین 1360 ش - 7 جمادی الثانی 1401 ق


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 29 بهمن 1398, 22:40
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص