فهیمه رستم پور

فهیمه رستم پور
نام: فهیمه رستم پور
نام انگلیسی: Fahime Rostam Pour
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
چارسو (1390)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 12:43
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص