فهیمه رستم پور

فهیمه رستم پور
نام: فهیمه رستم پور
نام انگلیسی: Fahime Rostam Pour - Fahime Rostam Poor
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
چارسو (1390)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 13:02
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص