علی استخری

علی استخری
نام: علی استخری
نام انگلیسی: Ali Estakhri
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


علی استخری در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 20:30
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی