مونا بانکی پور

مونا بانکی پور
نام: مونا بانکی پور
نام انگلیسی: Mona Bankipour
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
سریال خواب و بیدار (1381) شیرین
فیلم خانه ای در شن (1382)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 اسفند 1398, 22:13
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص