هادی فرنود

هادی فرنود
نام: هادی فرنود
نام انگلیسی: Hadi Farnoud
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات و کسب و کار
تاریخ و محل تولد: 28 آبان ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ موسس سایت کاموا


هادی فرنود در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 20:17
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی متولد آبان