آرسام شکریه زاده

آرسام شکریه زاده
نام: آرسام شکریه زاده
نام انگلیسی: Arsam Shokriezade
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 18:21
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی