عباس صالح شریعتی

عباس صالحی
شهرت: عباس صالحی
شهرت انگلیسی: Abbas Salehi
نام اصلی: سید عباس صالح شریعتی
نام انگلیسی: Abbas Saleh Shariati
نوع فعالیت: وزیر - نویسنده - روزنامه نگار - استاد دانشگاه
مدرک: حوزوی - دکترای فلسفه
تاریخ و محل تولد: مشهد ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 18:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص