عباس صالح شریعتی

عباس صالحی
شهرت: عباس صالحی
شهرت انگلیسی: Abbas Salehi
نام اصلی: سید عباس صالح شریعتی
نام انگلیسی: Abbas Saleh Shariati
نوع فعالیت: وزیر - نویسنده - روزنامه نگار - استاد دانشگاه
مدرک: حوزوی - دکترای فلسفه
تاریخ و محل تولد: مشهد خراسان رضوی ایران
ت ت ت: ؟


نویسنده
حوزه و روحانیت
دانشگاه و دانشجو


سوابق
+ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
+ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
+ مسئول سازمان تبلیغات اسلامی ایران در استان خراسان ایران
+ عضو هیات امنای سازمان تبلیغات اسلامی ایران
+ عضو هیات مدیره سازمان تبلیغات اسلامی ایران
+ مدیر مسئول مجله پژوهشهای قرآنی ایران
+ مدیر مسئول مجله پگاه ایران
+ سردبیر مجله پگاه ایران
+ سردبیر مجله حوزه ایران
+ نویسنده مجله حوزه ایران
+ عضو هیات تحریریه مجله فقه اهل بیت ایران
+ عضو هیات تحریریه مجله کاوش فقه در فقه اهل بیت ایران
+ همکاری در کتاب تفسیر راهنما
+ موسس سایت دین آنلاین ایران
+ تدریس در حوزه های علمیه ایران
+ عضو جناح اعتدال گرایان ایران


عباس صالح شریعتی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 20:09
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص