عباس صالح شریعتی

عباس صالحی
شهرت: عباس صالحی
شهرت انگلیسی: Abbas Salehi
نام اصلی: سید عباس صالح شریعتی
نام انگلیسی: Abbas Saleh Shariati
نوع فعالیت: وزیر - معاون - نویسنده - روزنامه نگار - استاد دانشگاه - مدرس - رئیس
مدرک: حوزوی - دکترای فلسفه
تاریخ و محل تولد: مشهد ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 9 اسفند 1398, 17:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص