روح الله حسین زاده قالهری

روح الله حسین زاده

موارد همنام دیگر روح الله حسین زاده

شهرت: روح الله حسین زاده
شهرت انگلیسی: Rouhollah Hosseinzadeh
نام اصلی: روح الله حسین زاده قالهری
نام انگلیسی: Rouhollah Hosseinzadeh Qalhari
نوع فعالیت: خوشنویس - نقاش
مدرک: کاردانی گرافیک
تاریخ و محل تولد: 1361 ش کاشان ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 18:26
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص