نیسا نورز

نیسا نورز
نام: نیسا نورز
نام انگلیسی: Nyssa Nevers
نوع فعالیت: بازیگر - عکاس - نقاش - بوکسور - موج سوار - شناگر - اسکیت باز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1 دسامبر
ت ت ت: ؟


نیسا نورز در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 20:02
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص