نیسا نورز

نیسا نورز
نام: نیسا نورز
نام انگلیسی: Nyssa Nevers
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: آمریکا
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 18:30
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص