محبوب افشار

محبوب افشار
نام: محبوب افشار
نام انگلیسی: Mahboob Afshar
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: دیروز, 12:25
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی