مارال غفوریان عابدین تبریز

مارال غفوریان
شهرت: مارال غفوریان
شهرت انگلیسی: Maral Ghafoorian - Maral Ghafourian
نام اصلی: مارال غفوریان عابدین تبریز
نام انگلیسی: Maral Ghafoorian Abedin Tabriz - Maral Ghafourian Abedin Tabriz
نوع فعالیت: عکاس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: اردیبهشت 1360 ش ایران
ت ت ت: 1401 ق - 1981 م


عکاس فیلم
زندگی من (1398)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 12:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص