مارال غفوریان

مارال غفوریان
نام: مارال غفوریان
نام انگلیسی: Maral Ghafoorian - Maral Ghafourian
نوع فعالیت: عکاس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: اردیبهشت 1360 ش ایران
ت ت ت: 1401 ق - 1981 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 19 اسفند 1398, 16:45
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص