راهنمای بخش مدیا

در بخش مدیا اطلاعات مربوط به موارد ذیل فهرست و گردآوری میشود:
+ کارتون بلند (به زودی...)
+ کارتون کوتاه (به زودی...)
+ سریال (در آینده نزدیک)
+ سایر موارد (در آینده دور)


توضیحات تکمیلی

ملاک فهرست و گردآوری اطلاعات فیلمها: با توجه به فارسی بودن این سایت، ملاک اولیه فهرست کردن و گردآوری اطلاعات فیلمهای ایرانی است. همچنین اگر در فیلمهای خارجی یک یا چندین نفر از عوامل فیلمها، ایرانی باشند این فیلمها نیز فهرست میشوند؛ ملاک نمایش اطلاعات این فیلمها بیشتر مربوط به همان افراد ایرانی است. بنابراین بخش سایر عوامل بدون اطلاعات نمایش داده میشود مگر اینکه فرد یا افراد ایرانی در آن بخش نیز حضور داشته باشند.

خلاصه داستان: برداشت شخصی نویسنده و از روی فیلم است و به صورت اختصاصی برای سایت رنگین کمان نوشته شده است.

لوکیشن: صرف وجود یک نام در مقابل این بخش بدان معنا نیست که کل فیلم در این مکان فیلمبرداری شده است، بلکه به مرور و با تحقیق این بخش کامل خواهد شد.

علامت سوال (؟): در مقابل برخی از بخشهای مطالب، علامت سوال نشانه این است که در آینده این موارد بعد از تحقیق؛ گردآوری و کامل خواهند شد.

علامت سوال (؟) بعد از سال: این علامت سوال بلافاصله بعد از عدد سال به معنای این است که مشخص نیست سال، هجری شمسی است یا هجری قمری و یا میلادی.

علامت ش بعد از سال: به معنای هجری شمسی است.

علامت ق بعد از سال: به معنای هجری قمری است.

علامت م بعد از سال: به معنای میلادی است.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 15 آذر 1398, 18:12
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت