مهدی طاهری کرچگانی

مهدی طاهری

موارد همنام دیگر مهدی طاهری

شهرت: مهدی طاهری
شهرت انگلیسی: Mehdi Taheri
نام اصلی: مهدی طاهری کرچگانی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: نویسنده - معلم - شاعر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1357 ش ایران
ت ت ت: ؟


نویسنده
تفسیر سوره نمل
تفسیر دعای فرج
تفسیر حدیث پیامبر در مدح حضرت علی
جود الجواد


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 18 فروردین 1399, 19:27
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص