مریم محبی

مریم محبی

موارد همنام دختر باد

شهرت: دختر باد
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: مریم محبی
نام انگلیسی: Maryam Mohebbi
نوع فعالیت: دونده - بدنساز - قایق سوار
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 6 بهمن 1378 ش ایران
ت ت ت: 19 شوال 1420 ق - 26 ژانویه 2000 م


سوابق
+ نفر اول در دوی 400 متر بانوان ایران 2018 م
+ نفر دوم در دوی 4 در 400 متر امدادی بانوان
+ نفر سوم در دوی 400 متر در مسابقات دو و میدانی بانوان نوجوان آسیا 2017 م
+ نفر ششم در دوی 400 متر در مسابقات دو و میدانی بانوان داخل سالن آسیا


مریم محبی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 19:36
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص