مریم طوسی

مریم طوسی

موارد همنام دیگر دختر باد

شهرت: دختر باد
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: مریم طوسی
نام انگلیسی: Maryam Tousi - Maryam Toosi
نوع فعالیت: دونده
مدرک: تربیت بدنی
تاریخ و محل تولد: 14 آذر 1367 ش ایران
ت ت ت: 24 ربیع الثانی 1409 ق - 5 دسامبر 1988 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 18 اسفند 1398, 11:50
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص