سمیه آزادی

سمیه آزادی
نام: سمیه آزادی
نام انگلیسی: Somayeh Azadi
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: کارشناسی ارشد تربیت بدنی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی بدنسازی


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 12 تیر 1399, 20:14
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص