سمیه آزادی

سمیه آزادی
نام: سمیه آزادی
نام انگلیسی: Somayeh Azadi
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: کارشناسی ارشد تربیت بدنی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی بدنسازی


سمیه آزادی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 19:32
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص