سمیه آزادی

سمیه آزادی
نام: سمیه آزادی
نام انگلیسی: Somayeh Azadi
نوع فعالیت: بدنساز - مربی - مشاور
مدرک: کارشناسی ارشد تربیت بدنی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 19 اسفند 1398, 16:54
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص