امیر حسینی (2)

امیر حسینی

موارد همنام دیگر امیر حسینی

نام: امیر حسینی
نام انگلیسی: Amir Hosseini
نوع فعالیت: والیبالیست
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1 مرداد 1354 ش مشهد ایران
ت ت ت: 13 رجب 1395 ق - 23 جولای 1975 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 18:53
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص