فرزانه فصیحی

فرزانه فصیحی

موارد همنام دیگر فرزانه فصیحی

نام: فرزانه فصیحی
نام انگلیسی: Farzaneh Fasihi
نوع فعالیت: رئیس - مربی - بدنساز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


رئیس
مسئول کمیته بادی پامپ هیات ورزشهای همگانی استان گلستان


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 21 اسفند 1398, 17:08
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص