میسا صادقی

میسا صادقی
نام: میسا صادقی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بدنساز - مربی - مشاور - کوهنورد - صخره نورد
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 25 اسفند 1398, 17:05
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص