میسا صادقی

میسا صادقی
نام: میسا صادقی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بدنساز - کوهنورد - صخره نورد - اسکواش باز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: آبان ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی Trx
+ مربی فیتنس
+ مربی بدنسازی


میسا صادقی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 19:16
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص