مبینا آزادی

مبینا آزادی
نام: مبینا آزادی
نام انگلیسی: Mobina Azadi
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
تئاتر اژدهاک
تئاتر شازده کوچولو


مبینا آزادی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 19:16
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص