شهر کرونا (2)

موارد همنام کرونا

نام: شهر کرونا
نام عربی: كرونا
نام انگلیسی: Kerouna
جمعیت: 2188 در 2004 م
قدمت: ؟
کشور: ناظور منطقه شرق مراکش


نقشه گوگل شهر کرونا


شهر کرونا در شمال شرقی مراکش و نزدیک دریای آلبوران قرار دارد. زمانی که مراکش تحت سلطه اسپانیا بوده، روستای کرونا را ساخته و سالها بعد این روستا به شهر تبدیل شده است.


شهر کرونا در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 مهر 1399, 22:06
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن