فاطمه یاوری گهر

فاطمه یاوری گهر

موارد همنام دیگر فاطمه یاوری

شهرت: فاطمه یاوری
شهرت انگلیسی: Fatemeh Yavari
نام اصلی: فاطمه یاوری گهر
نام انگلیسی: Fatemeh Yavari Gohar
نوع فعالیت: نویسنده - مترجم
مدرک: دکترای مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارشناسی مدیریت بازرگانی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


نویسنده
برنامه بازاریابی راهنمای عملی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی (ترجمه)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 تیر 1399, 19:28
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص