فاطمه یاوری گهر

فاطمه یاوری گهر

موارد همنام فاطمه یاوری

شهرت: فاطمه یاوری
شهرت انگلیسی: Fatemeh Yavari
نام اصلی: فاطمه یاوری گهر
نام انگلیسی: Fatemeh Yavari Gohar
نوع فعالیت: نویسنده - مترجم
مدرک: دکترای مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارشناسی مدیریت بازرگانی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


مترجم
برنامه بازاریابی راهنمای عملی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 11:59
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص