فاطمه یاوری گهر

فاطمه یاوری گهر
شهرت: فاطمه یاوری
شهرت انگلیسی: Fatemeh Yavari
نام اصلی: فاطمه یاوری گهر
نام انگلیسی: Fatemeh Yavari Gohar
نوع فعالیت: نویسنده - مترجم
مدرک: دکترای مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارشناسی مدیریت بازرگانی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


مترجم
برنامه بازاریابی راهنمای عملی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی


موارد همنام


فاطمه یاوری گهر در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 مرداد 1399, 18:14
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص