فاطمه یاوری (2)

فاطمه یاوری

موارد همنام دیگر فاطمه یاوری

نام: فاطمه یاوری
نام انگلیسی: Fatemeh Yavari
نوع فعالیت: رئیس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


رئیس
مدیریت نمایشگاه فروش خودرو


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 27 اسفند 1398, 11:58
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص