فاطمه یاوری (3)

فاطمه یاوری

موارد همنام دیگر فاطمه یاوری

نام: فاطمه یاوری
نام انگلیسی: Fatemeh Yavari
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 27 اسفند 1398, 18:35
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی