سپیده سلیمی (2)

سپیده سلیمی

موارد همنام سپیده سلیمی

نام: سپیده سلیمی
نام انگلیسی: Sepideh Salimi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی مکانیک
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سپیده سلیمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 18:49
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی