طناز گشتایی

طناز گشتایی
نام: طناز گشتایی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بدنساز - مربی - معاون
مدرک: دوره آموزش بدنسازی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 فروردین 1399, 10:56
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص