طناز گشتایی

طناز گشتایی
نام: طناز گشتایی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: دوره آموزش مربیگری بدنسازی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی بدنسازی


موارد همنام
؟


طناز گشتایی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 مرداد 1399, 12:10
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص