طناز گشتایی

طناز گشتایی
نام: طناز گشتایی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: دوره آموزش مربیگری بدنسازی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی بدنسازی


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 11:55
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص