زهرا ندیمی

زهرا ندیمی
نام: زهرا ندیمی
نام انگلیسی: Zahra Nadimi
نوع فعالیت: راگبی باز - فوتبالیست
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


زهرا ندیمی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 18:36
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص