زهرا ندیمی

زهرا ندیمی
نام: زهرا ندیمی
نام انگلیسی: Zahra Nadimi
نوع فعالیت: فوتبالیست
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 فروردین 1399, 21:20
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص