ناهید بیارجمندی

ناهید بیارجمندی
نام: ناهید بیارجمندی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: مربی - راگبی باز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


مربی
باشگاه داتیس تهران


رئیس
مسئول توسعه راگبی بانوان ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 18 فروردین 1399, 19:22
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص