ناهید بیارجمندی

ناهید بیارجمندی
نام: ناهید بیارجمندی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: راگبی باز
مدرک: کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی - کارشناسی تربیت بدنی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ مربی راگبی
+ سفیر راگبی ایران در آسیا
+ مسئول توسعه راگبی بانوان ایران
+ مربی باشگاه راگبی گوزن زرد تهران تهران ایران


ناهید بیارجمندی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 18:34
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص