ژینوس تقی زاده

ژینوس تقی زاده
نام: ژینوس تقی زاده
نام انگلیسی: Zhinous Taqizadeh - Zhinoos Taqizadeh
نوع فعالیت: نقاش - مجسمه ساز - نویسنده
مدرک: مجسمه سازی - دیپلم گرافیک - دوره آموزش ادبیات
تاریخ و محل تولد: 1350 ش تهران تهران ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 00:00
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص