ژینوس تقی زاده

ژینوس تقی زاده
نام: ژینوس تقی زاده
نام انگلیسی: Zhinous Taqizadeh - Zhinoos Taqizadeh
نوع فعالیت: نقاش - مجسمه ساز - نویسنده
مدرک: مجسمه سازی - دیپلم گرافیک - دوره آموزش ادبیات
تاریخ و محل تولد: 1350 ش تهران تهران ایران
ت ت ت: ؟


موارد همنام
؟


ژینوس تقی زاده در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 16 مرداد 1399, 20:32
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص