مهدیه کلالی

مهدیه کلالی
نام: مهدیه کلالی
نام انگلیسی: Mahdiyeh Kalali
نوع فعالیت: وزنه بردار - بدنساز - موج سوار
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


موارد همنام
؟


مهدیه کلالی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 15 تیر 1399, 17:33
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص