مهدیه کلالی

مهدیه کلالی
نام: مهدیه کلالی
نام انگلیسی: Mahdiyeh Kalali
نوع فعالیت: وزنه بردار - بدنساز - موج سوار
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 23:58
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص