نادیا شاهپوری

نادیا شاهپوری
نام: نادیا شاهپوری
نام انگلیسی: Nadia Shahpouri - Nadia Shahpoori
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


نادیا شاهپوری در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 مهر 1399, 18:29
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص