مینا نامداری

مینا نامداری
شهرت: مینا نامدار - خانم نامدار
شهرت انگلیسی: Ms Namdar - Mina Namdar
نام اصلی: مینا نامداری
نام انگلیسی: Mina Namdari
نوع فعالیت: بدنساز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


مینا نامداری در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 19:52
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص