نارا آوتیسیان

نارا آوتیسیان
نام: نارا آوتیسیان
نام ارمنی: Նարա Ավետիսյան
نام انگلیسی: Nara Avetisyan
نوع فعالیت: نوازنده
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایروان ارمنستان
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 16 فروردین 1399, 12:32
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص