محسن حاجی میرزایی

محسن حاجی میرزایی
نام: محسن حاجی میرزایی
نام انگلیسی: Mohsen Haji Mirzaei
نوع فعالیت: وزیر - معلم
مدرک: دکترای جامعه شناسی - کارشناسی ارشد مدیریت - کارشناسی علوم اجتماعی
تاریخ و محل تولد: 1338 ش قم قم ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 اردیبهشت 1399, 18:03
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص