محسن حاجی میرزایی

محسن حاجی میرزایی
نام: محسن حاجی میرزایی
نام انگلیسی: Mohsen Haji Mirzaee - Mohsen Haji Mirzaei
نوع فعالیت: وزیر
مدرک: دکترای جامعه شناسی - کارشناسی ارشد مدیریت - کارشناسی علوم اجتماعی
تاریخ و محل تولد: 1338 ش قم قم ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ وزیر آموزش و پرورش ایران
+ دبیر هیات دولت ایران
+ رئیس مرکز ملی بهره وری ایران
+ رئیس هیات امنای سازمان دانش آموزی ایران
+ عضو شورای عالی جوانان ایران
+ مشاور وزیر آموزش و پرورش ایران
+ مشاور دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس جمهور ایران
+ مدیر کل دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس جمهور ایران
+ معاون بررسیهای دفتر هیات دولت ایران


محسن حاجی میرزایی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 14 مهر 1399, 12:55
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص