محمد قمی

محمد قمی

موارد همنام محمد قمی

نام: محمد قمی
نام انگلیسی: Mohammad Qomi
نوع فعالیت: روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: 1360 ش ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ایران
+ عضو هیات امنای سازمان تبلیغات اسلامی ایران
+ عضو حقوقی مرکز ملی فضای مجازی ایران
+ عضو حقوقی شورای عالی جوانان ایران
+ عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران
+ مدیر کل حوزه های دانشجویی استان تهران ایران
+ قائم مقام موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی ایران
+ مشاور عالی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور ایران
+ مدیر گروه پژوهشی مهندسی فرهنگی پژوهشکده باقرالعلوم ایران
+ موسس حوزه علوم اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تهران تهران ایران
+ مدیر حوزه علوم اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تهران تهران ایران
+ مسئول مرکز مطالعات و پژوهشهای اسلامی دانشگاه صنعتی شریف تهران تهران ایران
+ جایزه بنیاد البرز ایران 1393 ش


محمد قمی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 19:37
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص