محمد قمی (3)

محمد قمی

موارد همنام دیگر محمد قمی

نام: سید محمد قمی
نام انگلیسی: Mohammad Qomi
نوع فعالیت: نماینده مجلس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1331 ش پاکدشت تهران ایران
ت ت ت: ؟


نماینده مجلس
نماینده ورامین در دوره سوم مجلس ایران
نماینده ورامین در دوره چهارم مجلس ایران
نماینده ورامین در دوره پنجم مجلس ایران
نماینده پاکدشت در دوره ششم مجلس ایران
نماینده پاکدشت در دوره هفتم مجلس ایران
نماینده پاکدشت در دوره دهم مجلس ایران


سوابق
+ عضو هیات رئیسه مجلس ایران
+ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند رباط کریم تهران ایران


محمد قمی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 تیر 1399, 12:42
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص