محسن قرائتی

محسن قرائتی
نام: محسن قرائتی
نام انگلیسی: Mohsen Qara'ati
نوع فعالیت: نویسنده - روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: 8 دی 1324 ش کاشان اصفهان ایران
ت ت ت: 23 محرم 1365 ق - 29 دسامبر 1945 م


نویسنده
حج
عدل
معاد
نبوت
امامت
توحید
تفسیر نماز
گناه شناسی
پیوندهای نماز
آشنایی با نماز
پرتوی از اسرار نماز
114 نکته درباره نماز
اصول عقاید اسلامی
با قرآن در سرزمین وحی
پرسش و پاسخهای قرآنی
امر به معروف و نهی از منکر
جهان و انسان از دیدگاه قرآن
دقایقی با قرآن (برگرفته از تفسیر نور)
تفسیر نور (تفسیر قرآن کریم 10 جلد)
تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده ویژه دانشگاه ها)
پرسشهای مهم، پاسخهای کوتاه (با استفاده از تمثیلات)


سوابق
+ رئیس ستاد اقامه نماز ایران
+ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران
+ اجرای برنامه درسهایی از قرآن (تلویزیونی)
+ اجرای برنامه آیینه وحی (رادیویی)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 23:25
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص