محمدمهدی الهی قمشه ای

مهدی الهی قمشه ای

موارد همنام دیگر الهی قمشه ای - محی الدین

شهرت: الهی - الهی قمشه ای - محی الدین - مهدی الهی قمشه ای - علامه مهدی الهی قمشه ای - میرزا مهدی الهی قمشه ای - حکیم مهدی الهی قمشه ای - مهدی محی الدین الهی قمشه ای - محمدمهدی محی الدین الهی قمشه ای
شهرت انگلیسی: Mohammad Mehdi Mohyeddin Elahi Qomshei - Mehdi Mohyeddin Elahi Qomshei - Hakim Mehdi Elahi Qomshei - Mirza Mehdi Elahi Qomshei - Allamah Mehdi Elahi Qomshei - Mehdi Elahi Qomshei - Mohyeddin - Elahi Qomshei - Elahi
نام اصلی: محمدمهدی الهی قمشه ای
نام انگلیسی: Mohammad Mehdi Elahi Qomshei
نوع فعالیت: فیلسوف - نویسنده - مترجم - شاعر - استاد دانشگاه - معلم - مدرس - روحانی
مدرک: حوزوی
تاریخ و محل تولد: قمشه (شهرضا) اصفهان ایران
ت ت ت: 1280 ش
تاریخ و محل وفات: 25 اردیبهشت 1352 ش ایران
ت ت و: 12 ربیع الثانی 1393 ق - 15 می 1973 م
محل دفن: گورستان وادی السلام قم ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 30 فروردین 1399, 22:51
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص