دعای روز دوازدهم ماه رمضان

دعای روز دوازدهم ماه رمضان

مفاتیح الجنان

اللَّهُمَّ زَيِّنِّي فِيهِ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ وَ احْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ آمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ

ای خدا در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیاراى و به جامه قناعت و کفاف بپوشان و به کار عدل و انصاف بدار و از هر چه ترسانم مرا ایمن ساز به نگهبانى خود ای نگهدار و عصمت بخش خدا ترسان عالم


اقبال الاعمال

اللَّهُمَّ زَيِّنْ لِي [وَ ارْزُقْنِي] فِيهِ السَّتْرَ [زَيِّنِّي فِيهِ بِالسَّتْرِ] وَ الْعَفَافَ وَ اسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ [وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ] [الصَّبْرِ وَ] الْقُنُوعِ وَ الْكِفَافِ وَ حُلَّنِي فِيهِ بِحُلِيِّ الْفَضْلِ وَ الْإِنْصَافِ [وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ] بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ [بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ]

خداوندا، مرا به پوشش و پاکدامنی بیارای [پوشش و پاکدامنی را برای من بیارای، یا روزی ام کن] و جامه قناعت و بسندگى را به من بپوشان و به زیور تفضل و انصاف مزین کن، [و از هر چه پرهیز و بیم دارم، نجات ده، یا از هر چه بیم دارم ایمنى بخش]، به نگاهداریت، ای نگاهدارنده هراسناکان [به رحمتت ای مهربانترین مهربانان]


زاد المعاد

اللَّهُمَّ زَيِّنِّي فِيهِ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ وَ احْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ آمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ

ای خدا در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیارای و به جامه قناعت و کفاف بپوشان و به کار عدل و انصاف بدار و مرا از هر چه ترسانم به نگهبانی خود ایمن ساز ای نگهدار و عصمت بخش خدا ترسان عالم


بلد الامین

اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي فِيهِ اَلسِّتْرَ وَ اَلْعَفَافَ وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ اَلْقُنُوعِ وَ اَلْكَفَافِ وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ اَلْخَائِفِينَ


منابع
+ کتاب مفاتیح الجنان
+ کتاب اقبال الاعمال
+ کتاب زاد المعاد
+ کتاب بلد الامین


دعای روز دوازدهم ماه رمضان در سایتهای دیگر
+ سایت ویکی فقه


دعای سایر روزهای ماه رمضان
روز نهم - روز دهم - روز یازدهم - روز دوازدهم


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 تیر 1399, 18:12
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  ادیان 
کلمات کلیدی:  ادعیه ادعیه اسلامی