سینا جوشقانی

سینا جوشقانی
نام: سینا جوشقانی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: اسب سوار
مدرک: دیپلم
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ نفر اول رده Elementry در مسابقه درساژ 1397 ش ایران
+ نفر دوم رده Elementry در مسابقه درساژ 1397 ش ایران
+ نفر سوم رده Preliminary در مسابقه درساژ 1397 ش ایران


سینا جوشقانی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 19:23
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص