صدف طالبی

صدف طالبی
نام: صدف طالبی
نام انگلیسی: Sadaf Talebi
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


صدف طالبی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 مهر 1399, 12:33
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص 
کلمات کلیدی:  اشخاص ایرانی