محمد نعمتی (2)

محمد نعمتی

موارد همنام محمد نعمتی

نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: خوشنویس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1323 ش شیراز فارس ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 23:07
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص