محمد نعمتی (2)

محمد نعمتی
نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: خوشنویس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1323 ش شیراز فارس ایران
ت ت ت: ؟


سوابق
+ عضو شورای تشخیص انجمن خوشنویسان ایران


موارد همنام


محمد نعمتی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 مرداد 1399, 20:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص