محمد نعمتی (3)

موارد همنام محمد نعمتی

نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: نورپرداز - دستیار فیلمبردار - امور فنی فیلم
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


نورپرداز
وقت لطیف شن (1385)
سوگند (1387)


دستیار فیلمبردار
نابخشوده (1375)
یاغی (1376)
تارهای نامرئی (1376)


امور فنی
در جستجوی قهرمان (1367)
حمله به اچ3 (1373)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 23:06
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص