محمد نعمتی (3)

نام: محمد نعمتی
نام انگلیسی: Mohammad Nemati
نوع فعالیت: نورپرداز - دستیار فیلمبردار - امور فنی فیلم
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


نورپرداز
وقت لطیف شن (1385)
سوگند (1387)


دستیار فیلمبردار
نابخشوده (1375)
یاغی (1376)
تارهای نامرئی (1376)


امور فنی
در جستجوی قهرمان (1367)
حمله به اچ3 (1373)


موارد همنام


محمد نعمتی در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 مرداد 1399, 20:21
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص